ผลงานเบื้องต้นที่ผ่านมา
@FUNLIVESTREAMING

"งาน แสดงความคิดเห็น"

ตัวอย่างผลงานเบื้องต้น Live Stream ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เริ่มต้น 8,900* บาท/ครั้ง
ทีมกล้องคุณภาพ HD เริ่มต้น 15,000* บาท/ครั้ง
อินเตอร์เน็ต 4G 1,500* บาท
(ราคาดังกล่าว เฉพาะใน กรุงเทพฯ) ตวจ. มีเพิ่มเติมส่วนของค่าเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ*
ติดต่อ 061 635 4498
#funlivestream
#funlivestreaming
#streaming
#livestream